Πιστοποιήσεις Καθαριστικών Τζαμιών & Επιφανειών


 • ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε βιοδιασπώμενο προϊόν έχει την ικανότητα να αποσυντίθεται φυσικά, δηλ. χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον. Οι φόρμουλες των προϊόντων είναι πλήρως βιοδιασπώμενες.
 • ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Όλες οι συνθέσεις των προϊόντων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και περιέχουν υψηλότερο ποσοστό δραστικών συστατικών, παρά πληρωτικά υλικά ή νερό.
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ*:  Όλες οι συνθέσεις έχουν ελεγχθεί από κορυφαίους δερματολόγους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλή και φιλικά με το δέρμα και ότι δεν προκαλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς.

*όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες

Σφραγίδα Έγκρισης

Ο Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού της AISE – η AISE (Διεθνής Ένωση για τα Σαπούνια, τα Απορρυπαντικά και τα Προϊόντα Συντήρησης) είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του κλάδου των προϊόντων οικιακής φροντίδας στην Ευρώπη. Η A.I.S.E πιστοποίησε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα.

Safer Choice (Ασφαλέστερη Επιλογή) – Έχουμε επίσης συμμετάσχει στο πρόγραμμα Safer Choice της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) των Η.Π.Α. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πρόσθετα να επικολλούμε το λογότυπο του Safer Choice στα προϊόντα μας που ανήκουν στο οικολογικό φάσμα για την υγεία και το περιβάλλον. Η αναγνώριση EPA/Safer Choice(EPA: Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και Safer Choice Aσφαλέστερη Επιλογή – Ηνωμένο Βασίλειο) δεν συνιστά έγκριση του συγκεκριμένου προϊόντος. Η ετικέτα Safer Choice επισημαίνει ότι η σύνθεση του προϊόντος, περιέχει συστατικά με πιο θετικά χαρακτηριστικά για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τα συμβατικά προϊόντα του ίδιου τύπου. Οι EPA/Safer Choice παρέχουν αξιολόγηση μόνο ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σχετικά με την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον, όπως ορίζονται στο Πρότυπο Safer Choice και με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την επιστημονική κατανόηση.

Advertisement

Πιστοποίηση CE


Η σήμανση «διαβατήριο»

της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων μέσα στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά

Η τοποθέτησης του σήματος CE (Conformité Européenne-Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση) δηλώνει τη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Προϊόντων που επιβάλλονται στους κατασκευαστές.   Η βάση των κοινοτικών διατάξεων αφορούν την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.  Το σήμα πιστοποιεί ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έτσι διασφαλίζεται η εγκυρότητα του συγκεκριμένου προϊόντος.

 • Αφορά τους κατασκευαστές που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης
 • Πιστοποιεί τη νόμιμη διακίνηση των προϊόντων στην Κοινοτική Αγορά.
 • Διακινούνται στον ΕΟΧ και την Τουρκία
 • Εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν.
 • Δεν καταδεικνύει ότι το προϊόν κατασκευάζεται στον ΕΟΧ (Ε.Ε.-27 κράτη, ΕΖΕΣ-Ισλανδία, Λιχτενστάιν & Νορβηγία).
 • Δεν αποτελεί σήμα προέλευσης.
 • Βεβαιώνει πως το προϊόν αξιολογήθηκε πριν διατεθεί στην αγορά.
 • Τοποθετείται με ορατό και ανεξίτηλο τρόπο.
 • Εάν δεν είναι εφικτό εκδίδεται Πιστοποιητικό Εγγύησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά με τη σήμανση CE.
 • Αφορά σχεδόν όλα τα δομικά υλικά.
 • Επιτρέπει την απόσυρση από τα τελωνεία των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

 

Η Πιστοποίηση CE:

 • Αυξάνει την αξιοπιστία του προϊόντος
 • Βεβαίωση παροχής ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές
 • Μειώνει τις αστοχίες κατά την παραγωγή
 • Αυξάνονται οι πωλήσεις

Στόχος της καθιέρωσης της Πιστοποίησης CE είναι:

 • Η εδραίωση της Ενιαίας Αγοράς
 • Η ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών
 • Η απλοποίησης της εισαγωγής προϊόντων προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και η διακίνηση αυτών
 • Η ελεύθερη μεταφορά προϊόντων μεταξύ των κρατών-μελών ενόψει της ζήτησης κρατών να ενταχθούν στην Ε.Ε.

 

Τα προϊόντα της Υαλοτεχνικής Παπαϊωάννου είναι Πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή τους, σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 – ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ1279-5 και κάθε ένα με:

 • Μοναδικό Κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος,
 • Αριθμό τύπου & αριθμό παρτίδας όπως προβλέπει το άρθρο 11.

Το Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης σταθερότητας και επίδοσης των δομικών προϊόντων της Υαλοτεχνικής Παπαϊωάννου καθορίζονται από την AVCP του κατασκευαστή τους.

της Αναστασίας Πατρινού-Παπαϊωάννου, M.Sc.F Σύμβουλος Οικοδυναμικής Διακόσμησης

top